skip to Main Content

(Scrol down for English)

Wat doe ik

 

Ik vertel volksverhalen, sprookjes en fabels vanuit de hele wereld, maar ook fantastische, autobiografische, literaire en geïmproviseerde verhalen voor jong (v.a. 4 jaar) en oud. In veel verhalen maak ik muziek, die daar dan integraal onderdeel van uitmaakt, maar ik doe ook optredens waarin de muziek voorop staat. Al jaren doe ik de optredens live voor publiek, maar ik heb me sinds mei 2020 ook verdiept in het digitaal vertellen via Zoom. (zie korte trailer)

Sinds 2014 organiseer ik met vertelcompaan Nancy Wiltink negen keer per jaar vertelcafé “Gember en Citroenenmet fictieve en fantastische verhalen voor volwassenen in Amsterdam Noord (elke 3e zondag van 16:30 -18:30 uur). Na de gedwongen afgelastingen door Covid19 hopen we per september 2021 weer op te starten

Sinds 2013 organiseerde ik maandelijks i.s.m. de Vertelacademie, een vertelwerkplaats in verschillende steden van het land waar ik vertellers coachte bij het vertellen van hun verhaal, of een fragment daarvan. Door Covid19 doe ik dat nu elke dinsdag via Zoom. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt ook geoefend in (de) groep(jes). Vertelcollega’s geven elkaar op verzoek gerichte feedback over een zelf gekozen werkvraag. Kijk voor meer info bij de Digitale Vertelwerkplaats

Ook één op één coach/regisseer ik vertellers. In de zoektocht naar vorm en presentatie, van een (al dan niet fictief) verhaal en inspireer ik de verteller, om de achterliggende boodschap zo doeltreffend mogelijk over het voetlicht te brengen.

Muziek maak ik al, sinds ik op 9 oktober 1969 mijn eerste mondharmonica kreeg en niet meer kon stoppen met spelen. In 1975 kwam daar mijn eerste drumstel bij en 2 jaar later leerde ik mijn eerste akkoorden op de (akoestische) gitaar. De tweede helft van de jaren 80  speelde ik als straatmuzikant, eerst alleen in Amsterdam, later door heel Europa.

Privé gitaarles geef ik bij mij thuis of (ad hoc) op locatie

 

Waar (en van wie) ik leerde vertellen

Ik denk dat men het helder en beeldend vertellen van een verhaal vooral leert, door het zo vaak mogelijk te doen. Op zo veel mogelijk verschillende plekken, voor je kind, je partner of collega en voor groepen van verschillende leeftijden, groottes en samenstellingen, waarbij jezelf en je groeiproces kritisch onder de loep te durven nemen.

Wees geduldig met je zelf. Het leren van het ambacht kost tijd.

Zelf deed ik daarnaast ook leerroute: “Vertellen voor groot publiek” aan de Vertelacademie, die ik in 2016 afrondde met de avondvullende autobiografische solo voor volwassenen: “Bonuskind“.

26 mei 2019 ben ik  met “Augustus” (losjes gebaseerd op het magisch realistische sprookje van Hermann Hesse)  cum laude geslaagd als Storyteller aan de Stedelijke Academie voor Woord, Muziek en Dans in het Vlaamse stadje Lier. (lees verder)

Op wat voor locaties vertel ik:

Als verteller en/of muzikant stond ik op zeer uiteenlopende podia (lees verder)

Als je mijn werk waardeert, kun me altijd blij maken met een kopje koffie.

English

 
What I do:

I tell folk tales, fairy tales and fables from all over the world, but also fantastic, autobiographical, literary and improvised stories, for young (from 4 years old) and old. In many stories I make music, which is then an integral part of it. I also do performances in which the music comes first. For years I have been telling my stories in front of a live audience, but since May 2020 I have skilled myself to be able to tell stories via Zoom as well

Since 2014 I organize, with storytelling companion Nancy Wiltink, nine times a year storytelling café “Gember en Citroenen” (Ginger and Lemons) with fictional and fantastic stories for adults in Amsterdam North (every 3rd Sunday from 4:30 pm to 6:30 pm). Due to Covid19 we posponed that. We hope to be able to make a fresh start in September 2021

Since 2013 I used to organize (in collaboration with the Dutch Storytelling Academy) every month a Tell Workshop, in various cities of the country. I coached storytellers who came to practice their stories, or a fragment thereof and offered to be each others tryout-audience. We gave each other specific feedback on demand. Due to Covid19 we had to pospone that. Instead, I now organize a digital storytelling workshop via Zoom every Tuesday.

I also coach storytellers one-on-one. In the search for an authentic form and presentation, of a (fictional or otherwise) story and I inspire the storyteller, to convey the underlying message as effectively as possible.

I’ve been making music since I got my first harmonica (in 1969) and couldn’t stop playing. In 1975 my first drum set was added and 2 years later I learned my first chords on the (acoustic) guitar.

The second half of the 80s I played as a street musician, first only in Amsterdam, later all over Europe.

I give private guitar lessons at my home or (ad hoc) on location.

 

Where (and from whom) I learned the craft:

I think that people mainly learn to tell a story clearly and visually, by doing it as often as possible. In as many different places as possible, for your child, your partner or colleague and for groups of different ages, sizes and compositions, where you dare to critically examine yourself and your growth process.

Be patient with yourself. Learning the craft takes time.

Personally I also did the learning route: “Storytelling for a large audience” at the Dutch Storytelling Academy, which I completed in 2016 with the full-length autobiographical solo for adults: “Bonus Child”.

May 26, 2019 I graduated cum laude with “Augustus” (loosely based on the magically realistic fairy tale by Hermann Hesse) as a Storyteller at the Municipal Academy for Word, Music and Dance in the Flemish town of Lier.

At what locations do I tell:

As a storyteller and / or musician I played on very different stages (read more)

Vanzelfsprekend ben ik participant van Stichting Vertellen

If you appreciate my work, you could buy me a cup of coffee.

Back To Top