Ga naar hoofdinhoud

(Scrol down for English)

Wat doe ik

Vertellen

Ik vertel volksverhalen, sprookjes en fabels vanuit de hele wereld, maar ook fantastische, autobiografische, literaire en geïmproviseerde verhalen voor jong (v.a. 4 jaar) en oud. In veel verhalen maak ik muziek, die daar dan integraal onderdeel van uitmaakt.

Ook doe ik optredens waarin de muziek voorop staat. Vaak is dat voor (al dan niet dementerende) ouderen, of mensen van alle leeftijden met een beperking.

Al jaren doe ik de optredens live voor publiek, maar ik heb me sinds mei 2020 ook verdiept in het digitaal vertellen via Zoom. (zie korte trailer)

Hosten

Sinds 2014 organiseer ik tien keer per jaar vertelcafé “Gember en Citroenen” met fictieve en fantastische verhalen voor volwassenen in Amsterdam Noord.

Coachen

Elke dinsdagavond coach ik andere vertellers digitaal via Zoom. Elke derde zondagmiddag doe ik dat live voor aanvang van het vertelcafé.Ook één op één coach/regisseer ik vertellers. In de zoektocht naar vorm en presentatie, van een (al dan niet fictief) verhaal en inspireer ik de verteller, om de achterliggende boodschap zo doeltreffend mogelijk over het voetlicht te brengen (zie recensie).

Muziek

Sinds ik op 9 oktober 1969 mijn eerste mondharmonica kreeg kon ik niet meer kon stoppen met spelen. In 1975 kwam daar mijn eerste drumstel bij en 2 jaar later leerde ik mijn eerste akkoorden op de (akoestische) gitaar. De tweede helft van de jaren 80  speelde ik als straatmuzikant, eerst alleen in Amsterdam, later door heel Europa.

Waar (en van wie) ik leerde vertellen

Helder en beeldend vertellen van een verhaal kun je alleen leren, door het zo vaak mogelijk te doen, op zo veel mogelijk verschillende plekken. Voor je kind, je partner of collega en voor groepen van verschillende leeftijden, groottes en samenstellingen. Daarbij zul je jezelf en je groeiproces kritisch onder de loep moeten durven nemen. Wees echter geduldig met je zelf. Het leren van het ambacht kost tijd.

Zelf deed ik ooit een meerjarige leerroute bij de Nederlandse Vertelacademie en ben ik  (met het losjes op Hermann Hesse’s gebaseerde verhaal) “Augustus” cum laude geslaagd voor de meerjarige vertelopleiding “Storytelling” van Podiumacademie in het Vlaamse Lier, waar ik drie jaar les heb gehad van Veva Gerard.

Op wat voor locaties vertel ik:

Als troubadour kun je me op zeer uiteenlopende podia vinden (lees verder)

Als je mijn werk waardeert, kun me altijd blij maken met een kopje koffie.

Vanzelfsprekend ben ik participant van Stichting Vertellen

English

 
What I do:

Performing

I tell folk tales, fairytales and fables from all over the world, but also fantastic, autobiographical, literary and improvised stories for young (from 4 years) and old. In many stories I make music, which is then an integral part of it.
I also do performances in which the music comes first. This is often for elderly people (with or without dementia), or people of all ages with a disability.

For years I have been doing the performances live in front of the public, but since May 2020 I have also immersed myself in digital storytelling via Zoom. (see Cuckarachita)

Hosting

Since 2014 I organize and host a monthly storytelling café “Gember en Lemons” with fictional and fantastic stories for adults in Amsterdam Noord.

Coaching

Every Tuesday evening I coach other storytellers (digitally via Zoom).
Every third Sunday afternoon I do that live (before the start of the storytelling café).I also coach & direct storytellers one on one. In the search for form and presentation of a story (whether or not fictional) and I inspire the teller to convey the underlying message as effectively as possible.

Music

Since I got my first harmonica on October 9, 1969 I haven’t been able to stop playing. In 1975 my first drum kit was added and 2 years later I learned my first chords on the (acoustic) guitar. The second half of the eighties I played as a street musician, first only in Amsterdam, later throughout Europe.

Where (and from whom) I learned the craft:

Teaching yourself to tell a clear and visual story takes time. Do it as often as you can. In as many different places as possible. Tell your child, your partner or colleague. Tell to groups of different ages, sizes and compositions. You do need the courage to critically examine yourself and your growth process. Please be patient with yourself. Learning a craft takes time.

I participated in a series of workshops organiced by the Dutch Storytelling Academy labeled as learning route ‘”Storytelling for a large audience”. I also graduated cum laude with “Augustus” (loosely based on the magically realistic fairy tale by Hermann Hesse) as a Storyteller at the stageacademy in the Flemish town of Lier.

At what locations do I tell:

As troubadour you can find me on very different stages (read more)

If you appreciate my work, you could buy me a cup of coffee.

Back To Top