Ga naar hoofdinhoud

online Vertelvuur van de lage landen

Wanneer? Elke eerste maandag van de maand vanaf 8 uur 's avonds Wat gebeurt daar? Vertellers, maar ook dichters en akoestische muzikanten en liefhebbers van het genre kunnen inloggen bij het Zoom-evenement waar we korte verhalen, gedichten en liedjes delen.…

Lees meer

cum laude

May 26, 2019 I graduated cum laude for my study “Storytelling” in the Flemish Lier. Today (September 28, 2019) I was allowed to show the final presentation there again, as a “laureate performance”. With that “I earned a medal from…

Lees meer

Laureatenmunt

26 mei 2019 ben ik cum laude geslaagd voor mijn opleiding "Storytelling" in het Vlaamse Lier. Vandaag (28 september 2019) mocht ik de eindpresentatie daar nogmaals laten zien, als "laureaten-voorstelling". Daarmee "verdiende ik een medaille van de stad. Vanzelfsprekend ben…

Lees meer
Back To Top