Skip to content

Komt vrienden in het ronde- Schoolliedje

1) Komt vrien-den in het ronde, min-naars van ene stiel
Ik zal u gaan verkonden, hoe ik door’t slijpers-wiel
De kost verdien voor vrouw en kind,
schoon bloot-gesteld aan weer en wind

Refrein: Ter-lie-re-lom ter la
van links-om rechts-om draait mijne steen
Door het roeren van mijn been ju ju ju ju

2) De klee-frik maakt ons kleren voor acht stuivers per dag
Wil hij zijn loon vermeren, hij snijdt meer dan hij mag
Maar ik met mijne slijpers-steen, ik win meer op een uur alleen

Refrein: Ter-lie-re-lom ter la (etc.)

3) De schoen-pik stijf gezeten, op zijne pikkel-stoel
Zou kaas en droog brood eten, maar als ik nood gevoel
Dan slijp ik tot den avond toe en zo heb ik nooit arre-moe

Refrein: Ter-lie-re-lom ter la (etc.)

4) De smid die moet hard werken, gestadig voor het vier
Hij durft zich niet versterken, met ene kan goed bier
Terwijl ik ga op mijn gemak, soms ook wel met een lege zak

Refrein: Ter-lie-re-lom ter la (etc.)

5) Mijn vrouw die roept victoria o-ver het slijpers-stiel
Zij vind de grootste gloria in het draaien van mijn wiel
Mijn kin’dren hebben geen ongemak, zij lopen met de bedelzak

Refrein: Ter-lie-re-lom ter la (etc.)

6) De maalder moet malen, tot in het fijnste meel
Hij moet dubbel betalen voor zijne droge keel
Maar ik door ijver en door vlijt, ik win mijn brood in eerlijkheid

Refrein: Ter-lie-re-lom ter la (etc.)

7) Tja vrienden voor het leste, al ambachten zijn goed.
Maar mijn is toch het beste schoon ik soms slapen moet
Op hooi en strooi in ene stal, ik heb de kost voor niemandal

Refrein: Ter-lie-re-lom ter la (etc.)

Back To Top